Genotyper

Arvelig modstandskraft mod scrapie

Fårs tilbøjelighed til at udvikle scrapie/TSE er genetisk bestemt. Forskellen på følsomme og resistente dyr angår ikke kun tendensen til at udvikle kliniske symptomer, men også mængden af produceret prionstof i organismen, hastigheden med hvilken stoffet dannes og distributionen af stoffet i kroppen. I de følsomme individer vil prionstoffet således få måneder efter optagelsen af PrPsc være vidt udbredt i de fleste organer og væv, og hele kroppen vil derfor være at opfatte som SRM (Specificeret RisikoMateriale), som skal destrueres på Daka.

Formålet er at afdække dyrenes modtagelighed for scrapie gennem undersøgelse af deres genotype for prionprotein samt fremavle får med lille modtagelighed for scrapie. Denne genotype betegnes ARR/ARR.

foedevarestyrelsen.dk

Bluetongue

Danmark er per 1/1/2011 fri for Bluetongue og vaccination er derfor forbudt.

Bluetongue er en vektorbåren virussygdom. Det vil sige, at sygdommen ikke smitter direkte fra dyr til dyr, men overføres af mitter.

Bluetongue er forårsaget af et orbivirus, og der er identificeret 24 forskellige serotyper på verdensplan. Modtagelige dyrearter er kvæg, får, geder, hjorte og andre drøvtyggere. Bluetongue er for første gang konstateret i Danmark i oktober 2007.

Følg med i Danmarks status på fødevarestyrelsens hjemmeside.

foedvarestyrelsen.dk

Maedi Visna

Hvis du skal udstille dyr på dyrskue eller sælge avlsdyr til udlandet skal de være tilmeldt det frivillige sundhedsprogram for Maedi Visna.

Programmet administreres af:

Dansk Kvæg
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Udkærsvej 15, 8200 Århus N TIf. 8740 5000 Fax 8740 5010

Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE samt regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner. Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forår-sages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge “hvilende” i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode.

Køber man et dyr, som ser rask ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60% af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen, når et dyr viser sygdomstegn.

Læs mere på: www.foedevarestyrelsen.dk